Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nové markery jaterní fibrózy
Název práce v češtině: Nové markery jaterní fibrózy
Název v anglickém jazyce: New markers of liver fibrosis
Klíčová slova: Jaterní fibróza, skóre ELF, kyselina hyaluronová, N-terminální peptid prokolagenu typu III, tkáňový inhibitor matrix metaloproteináz, jaterní biopsie, APRI skóre, Hepascore
Klíčová slova anglicky: Liver fibrosis, score ELF, hyaluronic acid, amino-terminal propeptide of type III procollagen, tissue inhibitor of metalloproteinases 1, liver biopsy, APRI score, Hepascore
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav lékařské chemie a klinické biochemie (13-352)
Vedoucí / školitel: MUDr. Jana Čepová, MBA, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.08.2013
Datum zadání: 15.08.2013
Datum a čas obhajoby: 28.05.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:27.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2014
Oponenti: prof. MUDr. Richard Průša, CSc.
 
 
 
Konzultanti: Ing. Eliška Glasová
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce pojednává o problematice jaterní fibrózy. Jedná se o závažné onemocnění jater způsobené chronickým poškozováním jaterní tkáně. Následkem toho je porucha vyrovnaného procesu fibrogeneze a fibrolýzy. Včasná diagnostika jaterní fibrózy je důležitá pro zahájení efektivní léčby. V současné době se k diagnostice jaterní fibrózy nejčastěji používá biopsie jater, která však představuje mnoho rizik a nevýhod pro pacienta, což vede k hledání nových neinvazivních metod. Existuje řada výpočtů, které používají k určení stupně závažnosti fibrotizace specifické i nespecifické markery. Cílem této práce je porovnat nový automatizovaný imunochemický ELF test, používající markery specifické pro jaterní fibrózu, s dosud používanými výpočty APRI a Hepascore.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This material is talking about problems of liver fibrosis. It Is a very fundamental liver´s disease which is bringing about a chronic harm of the liver´s tissue. An effect
of it is a process defect of fibrogenesis and fibrolysis which has to be balanced. A diagnosis of liver fibrosis on time is important for start an efficient therapy. At this time we are getting diagnosis of the liver fibrosis by liver´s biopsy which is bringing many risks for patients and it is disadvantageus for them. This situation is running us to search for a new non-invasive methods. It is a lot of calculations they are using a specific and unspecific markers to determine fundamental measures of specific fibrotisation and nonspecific too. A goal of this work it is to get a contrast between a new automatic imunochemicle ELF test which is using specific markers for the liver fibrosis and using calculations APRI and the Hepascore until now.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK