Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fyzioterapie v těhotenství a šestinedělí
Název práce v češtině: Fyzioterapie v těhotenství a šestinedělí
Název v anglickém jazyce: The physiotherapy in the gravidity and puerperiuma
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-REHA)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavla Honců, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.05.2007
Datum zadání: 17.05.2007
Datum a čas obhajoby: 05.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2007
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK