Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Feministická a literární publicistika Pavly Moudré
Název práce v češtině: Feministická a literární publicistika Pavly Moudré
Název v anglickém jazyce: Feminism and Literary Criticism in Pavla Moudrá´s Journalism
Klíčová slova: feminismus, ženské hnutí, ženské časopisy, kritika, Pavla Moudrá
Klíčová slova anglicky: feminism, women´s movement, women´s journals, criticism, Pavla Moudrá
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.08.2013
Datum zadání: 06.08.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.08.2013
Datum a čas obhajoby: 15.09.2014 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:14.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce sleduje feministickou a literární publicistiky jedné z klíčových postav alternativních hnutí české společnosti na přelomu 19. a 20. století Pavly Moudré. Literární kritiku dává do souvislostí s jejími dalšími aktivitami ve feministickém, vegetariánském, pacifistickém, protialkoholním a spiritistickém hnutí. Práce také připraví relevantní bibliografii, která ukáže šíři jejích literárních zájmů. Publicistiku také dá do souvislostí evropských ženských snah a také moderních směrů literárních.
Seznam odborné literatury
Bahenská, Marie, Heczková, Libuše, Musilová, Dana. Iluze spásy. České feministické myšlení 19. a 20. století. Veduta 2013.
Dolečková, Leona. Překlady jako součást tvorby Pavly Moudré. Diplomová práce FF UK, Praha 2009.
Heczková, Libuše. Píšící Minervy, Vybrané kapitoly z dějin české literární kritiky. 1 vyd. FF UK Praha 2009.
Jelínková, Lucie. Zapomenutá aktivistka Pavla Moudrá. Diplomová práce. Katedra historických věd Fakulty filosofické University Pardubice, Pardubice 2009.
Kovář, Karel. Pavla Moudrá: život a působení vzácné ušlechtilé ženy. Praha: Sdružení Swetta Mardena, 1934.
Lenderová, Milena. Model mateřství – životadárný a životaschopný stereotyp. In 19. století v nás: modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly. Praha: Historický ústav, 2008.
Lenderová, Milena. K hříchu i modlitbě: žena v minulém století.
Pánek, Jaroslav. Pavla Moudrá. Poznámky k životu, působení a pozůstalosti české spisovatelky a bojovnice za mír. In Středočeský sborník historický 9, 1974, s. 216-219.
Pašková, Pavla. Vznik a počátky ženského časopisectví v Čechách: 60. – 90. léta v 19. století. Diplomová práce. České Budějovice: Historický ústav Jihočeské Univerzity, 2002.
Urban, Jaroslav F. Pavla Moudrá. In České ženy II. Nymburk, 1922.
Vošahlíková, Pavla. Jak se žilo za Františka Josefa I. Praha: Svoboda, 1996
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK