Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Obsazení Nankingu Japonskou císařskou armádou, 1937-1938
Název práce v češtině: Obsazení Nankingu Japonskou císařskou armádou, 1937-1938
Název v anglickém jazyce: Occupation of Nanking by the Imperial Japanese Army, 1937-1938
Klíčová slova: čínsko-japonská válka, Nanking, nankingský masakr, John Rabe, Mezinárodní bezpečnostní zóna
Klíčová slova anglicky: Sino-Japanese war, Nanking, Nanking massacre, John Rabe, International Safety Zone
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ondřej Klimeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.08.2013
Datum zadání: 02.08.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.09.2013
Datum a čas obhajoby: 10.09.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Ing. Jiří Hudeček, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalant vypracuje bakalářskou práci, která bude z historické perspektivy zkoumat okolnosti obsazení Nankingu Japonskou císařskou armádou na přelomu let 1937 a 1938, známého též jako nankingský masakr. Primárním pramenem práce budou deníky Johna Rabeho, německého občana a očitého svědka dotyčného dění, které byly publikovány v angličtině pod názvem The Good Man of Nanking. V práci se bakalant bude podrobněji zabývat fungováním Mezinárodní bezpečnostní zóny. Kromě tohoto pramene bude diplomant také pracovat s relevantní literaturou v čínštině a angličtině.
Seznam odborné literatury
FAIRBANK, John K. Dějiny Číny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010.
FAIRBANK, John K., TWITCHETT, Denis. The Cambridge History of China Volume 12: Republican China, 1912-1949, Part 1. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
FAIRBANK, John K., FEUERWERKER, Albert. The Cambridge History of China Volume 13: Republican China 1912-1949, Part 2. Cambridge University Press, 1986.
CHANGOVÁ, Iris. Nankingský masakr - nejkrvavější prolog druhé světové války. Praha: Naše vojsko, 2009.
KIRBY, William C. Germany and Republican China. Stanford: Stanford University Press, 1986.
SKŘIVAN, Aleš. Cestou samurajů. Praha: Themis, 2005.
YOSHIDA, Takashi. The making of the "Rape of Nanking": history and memory in Japan, China, and the United States. New York: Oxford University Press, 2006.
WOODS, John E. The Good Man of Nanking: The Diaries of John Rabe. New York: Vintage Books, 2000.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK