Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Three Essays on the Effect of Alternative Ownership Structures on Investment and Financial Constraints: An Empirical Investigation
Název práce v češtině: Three Essays on the Effect of Alternative Ownership Structures on Investment and Financial Constraints: An Empirical Investigation
Název v anglickém jazyce: Three Essays on the Effect of Alternative Ownership Structures on Investment and Financial Constraints: An Empirical Investigation
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: CERGE (23-CERGE)
Vedoucí / školitel: prof. Randall Filer, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.08.2013
Datum zadání: 02.08.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.08.2013
Datum a čas obhajoby: 23.11.2006 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.10.2006
Datum proběhlé obhajoby: 23.11.2006
Oponenti: Vojislav Maksimovic
  prof. Ing. Karel Janda, Dr., Ph.D., M.A.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK