Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Brittle tectonics in the NE Bohemian Massif as related to recent tectonic movements indicated by GPS measurement
Název práce v češtině: Křehká tektonika v SV části Českého masívu ve vztahu k recentním pohybům indikovaným GPS měřením
Název v anglickém jazyce: Brittle tectonics in the NE Bohemian Massif as related to recent tectonic movements indicated by GPS measurement
Klíčová slova: křehká tektonika, měření GPS
Klíčová slova anglicky: brittle tectonics, GPS measurement
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav petrologie a strukturní geologie (31-440)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.07.2013
Datum zadání: 30.07.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.08.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:30.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2013
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem navrhovaného projektu je určit hlavní směry reaktivovaných zlomových ploch v oblasti Rychlebských hor pomocí strukturně-geologických metod a detailního GPS monitoringu. Projekt spojuje interpretaci geologických a geodetických měření a výzkumů s cílem bližšího a detailního porozumění recentní tektonické aktivitě v oblasti.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK