Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití hmotnostně spektrometrických metod k tvorbě databáze biologických agens kompatibilní s evropským datovým systémem
Název práce v češtině: Využití hmotnostně spektrometrických metod k tvorbě databáze biologických agens kompatibilní s evropským datovým systémem
Název v anglickém jazyce: Application of mass spectrometric methods to development of a biological agents database compatible with European datasystem
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.07.2013
Datum zadání: 25.07.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.08.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:25.07.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:25.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2013
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK