Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kreslený humor s environmentální tematikou v českém tisku
Název práce v češtině: Kreslený humor s environmentální tematikou v českém tisku
Název v anglickém jazyce: Environmental cartoon in the Czech press
Klíčová slova: kreslený humor, environmentální kreslený vtip, karikatura, ilustrace, komiks, problémy životního prostředí, sémiotická analýza, obsahová analýza, český tisk
Klíčová slova anglicky: cartoon, envirotoons, caricature, illustration, comic, environmental issues, semiotic analysis, content analysis, Czech press
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Sociální a kulturní ekologie (24-KSKE)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Arnošt Novák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.07.2013
Datum zadání: 19.08.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1EKO1)
Oponenti: Mgr. Roman Hájek
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK