Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Environmentální etika v praxi – výzkum etického smýšlení a vnímání přírody u pracovníků záchranných stanic živočichů
Název práce v češtině: Environmentální etika v praxi – výzkum etického smýšlení a vnímání přírody u pracovníků záchranných stanic živočichů
Název v anglickém jazyce: Environmental ethics in practice – Research on ethical thinking and perceiving nature by the animal rescue stations staff
Klíčová slova: záchranné stanice handicapovaných živočichů, environmentální etika, vnímání přírody, psychologie životního prostředí, ekopsychologie
Klíčová slova anglicky: animal rescue stations, environmental ethics, perception of nature, environmental psychology, ecopsychology
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Sociální a kulturní ekologie (24-KSKE)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Arnošt Novák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.07.2013
Datum zadání: 19.08.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1004)
Oponenti: Ing. Michael Hošek
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK