Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení spokojenosti pacientů s perioperační anesteziologickou péčí
Název práce v češtině: Hodnocení spokojenosti pacientů s perioperační anesteziologickou péčí
Název v anglickém jazyce: Evaluation of patient satisfaction with perioperative anesthetic care
Klíčová slova: Hodnocení, spokojenost, pacient, perioperační, anesteziologie, péče
Klíčová slova anglicky: Score, satisfaction, patient, perioperative, anesthesiology, care
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.07.2013
Datum zadání: 31.07.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 31.07.2013
Datum a čas obhajoby: 03.09.2013 14:00
Místo konání obhajoby: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B01602)
Oponenti: Mgr. Vlastimil Mrákava
 
 
 
Zásady pro vypracování
Vypracování DP se řídí Opatřením děkana č. 10/2010 a Pokyny ÚTPO.
Předběžná náplň práce
Cílem práce je zhodnocení dotazníkového průzkumu o subjektivním pohledu pacienta na anesteziologickou předoperační a pooperační péče.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim is to evaluate the questionnaire survey on subjective view of the patient for anesthesia preoperative and postoperative care.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK