Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Diplomovaní zelení? Absolventi oboru Sociální a kulturní ekologie na FHS UK Praha
Název práce v češtině: Diplomovaní zelení? Absolventi oboru Sociální a kulturní ekologie na FHS UK Praha
Název v anglickém jazyce: Greens with Diploma? Graduates from Social and Cultural Ecology FHS UK Prague
Klíčová slova: terciární vzdělávání, sociální ekologie, kulturní ekologie, absolventské průzkumy, hodnoty, dotazník
Klíčová slova anglicky: tertiary education, social ecology, cultural ecology, graduate survey, values, questionnaire
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální a kulturní ekologie (24-KSKE)
Vedoucí / školitel: PhDr. Daniel Čermák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.07.2013
Datum zadání: 19.08.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:23.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1EKO1)
Oponenti: Mgr. Miroslav Syrovátka, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK