Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití ekonaratologie v praxi
Název práce v češtině: Využití ekonaratologie v praxi
Název v anglickém jazyce: Usage of econarotology in practise
Klíčová slova: environmentální výchova, ekonaratologie, lesní pedagogika, střediska ekologické výchovy, teorie narativity, příběh, vyprávění
Klíčová slova anglicky: environmental education, econaratology, environmental education centre, forest pedagogy, narrative theory, story, narration
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Sociální a kulturní ekologie (24-KSKE)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ivan Rynda
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.07.2013
Datum zadání: 19.08.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1EKO1)
Oponenti: RNDr. Jiří Kulich
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK