Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mediální obraz zahrádkářských kolonií ve vybraných českých denících
Název práce v češtině: Mediální obraz zahrádkářských kolonií ve vybraných českých denících
Název v anglickém jazyce: Media Analysis of the Allotment Gardens and Gardening in Czech Daily Press
Klíčová slova: zahrádkářské/zahrádkové osady/kolonie, kvantitativní výzkum, obsahová analýza, média, mediální obraz, trvale udržitelný rozvoj, Hospodářské noviny, Lidové noviny, Mladá Fronta DNES, Právo.
Klíčová slova anglicky: Allotment Gardening, Garden Colony, Quantitative Reasearch, Content Analysis, Media, Media Representation, Sustainable Development, Hospodářské noviny, Lidové noviny, Mladá Fronta DNES, Právo.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Sociální a kulturní ekologie (24-KSKE)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ivan Rynda
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.07.2013
Datum zadání: 19.08.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1EKO1)
Oponenti: Mgr. Roman Hájek
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK