Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Youth International Party v kontextu disentu 60. let v USA
Název práce v češtině: Youth International Party v kontextu disentu 60. let v USA
Název v anglickém jazyce: Youth International Party in Context of the 1960´s Political Dissent in the USA
Klíčová slova: Spojené státy americké, politický disent, protiválečné hnutí, Youth International Party,Yippies, Sjezd Demokratů v Chicagu
Klíčová slova anglicky: United States of America, political dissent, anti-war movement, Youth International Party, Yippies, Chicago Democratic Convention
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut mezinárodních studií (23-IMS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jana Sehnálková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.07.2013
Datum zadání: 31.07.2013
Datum a čas obhajoby: 10.09.2013 00:00
Místo konání obhajoby: FSV UK Jinonce
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2013
Oponenti: doc. PhDr. Mgr. Francis Raška, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK