Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Změny exprese a produkce cyklooxygenáz v míše vlivem bolesti a farmak
Název práce v češtině: Změny exprese a produkce cyklooxygenáz v míše vlivem bolesti a farmak
Název v anglickém jazyce: The changes in gene expression and production of cyclooxygenases in the spinal
cord due to pain and drugs
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.03.2004
Datum zadání: 05.03.2004
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.07.2013
Datum a čas obhajoby: 08.04.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 08.04.2011
Oponenti: prof. Dr. Hassan Farghali, DrSc.
  prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK