Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hlavní strukturní protein myšího polyomaviru: interakce s buněčnými strukturami
Název práce v češtině: Hlavní strukturní protein myšího polyomaviru: interakce s buněčnými strukturami
Název v anglickém jazyce: Major capsid protein of mouse polyomavirus: interaction with cellular structures
Klíčová slova: myší polyomavirus, VP1, endocytosa, protein - proteinové interakce
Klíčová slova anglicky: mouse polyomavirus, endocytosis, protein - protein interactions
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.07.2013
Datum zadání: 17.07.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.07.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:17.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 27.08.2013
Předběžná náplň práce
Studium pohybu polyomavirových virionů v buněčných endosomech, studium interakcí hlavního kapsidového proteinu VP1
se strukturami hostitelské buňky, analýza proteinových komplexů během replikace viru v buněčném jádře, tandemová afinitní purifikace komplexů VP1, vyhledávání interagujících buněčných partnerů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK