Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Péče řádného hospodáře člena představenstva a náhrada škody za její porušení
Název práce v češtině: Péče řádného hospodáře člena představenstva a náhrada
škody za její porušení
Název v anglickém jazyce: Due diligence and care of the member of the board of
directors and compensation for damaage as a result of its breach
Klíčová slova: Péče řádného hospodáře, odpovědnost za újmu, povinnosti členů představenstva
Klíčová slova anglicky: Duty to act with due managerial care, liability for damages, duties of members of board of directors
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.07.2013
Datum zadání: 29.07.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.07.2013
Datum a čas obhajoby: 09.11.2020 16:00
Místo konání obhajoby: m. 230
Datum odevzdání elektronické podoby:20.08.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:15.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 09.11.2020
Oponenti: JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK