Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Essays on Natural Resource Impact
Název práce v češtině: Essays on Natural Resource Impact
Název v anglickém jazyce: Essays on Natural Resource Impact
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: CERGE (23-CERGE)
Vedoucí / školitel: Byeongju Jeong, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.07.2013
Datum zadání: 26.07.2013
Datum a čas obhajoby: 01.08.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 01.08.2013
Oponenti: Helen Popper
  Alexander Popov
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK