Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Architektonika dorzálního žilního systému prstů ruky ve vztahu k replantacím
Název práce v češtině: Architektonika dorzálního žilního systému prstů ruky ve vztahu k replantacím
Název v anglickém jazyce: Architecture in the dorsal venous system of fingers in relation to replantation
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika plastické chirurgie 3. LF UK a FNKV (12-PLAS)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Markéta Dušková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2003
Datum zadání: 01.10.2003
Datum a čas obhajoby: 22.11.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.11.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:22.11.2006
Datum proběhlé obhajoby: 22.11.2006
Oponenti: Doc. MUDr. Jan Válka
  prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc.
  prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.
 
Konzultanti: doc. MUDr. Miroslav Tvrdek
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK