Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Počítačové simulace charakteristik desorpce kovů z povrchu Si(111)
Název práce v češtině: Počítačové simulace charakteristik desorpce kovů z povrchu Si(111)
Název v anglickém jazyce: Computer simulations of characteristics of metal desorption from the Si(111) surface
Klíčová slova: kinetické Monte Carlo, tepelně programovaná desorpce, desorpce nultého rádu, Si(111)
Klíčová slova anglicky: Kinetic Monte Carlo, temperature programmed desorption, zero-order desorption, Si(111)
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Pavel Kocán, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.08.2013
Datum zadání: 11.10.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.01.2014
Datum a čas obhajoby: 17.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:21.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2014
Oponenti: doc. Mgr. Josef Mysliveček, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Detailní seznámení s metodou Monte Carlo a problematikou desorpce kovů z povrchu Si(111).
2) Vývoj počítačového kódu pro simulaci desorpce.
3) Hledání podmínek vedoucích k experimentálně pozorované desorpci nultého řádu.
Seznam odborné literatury
[1] Eckertová L.: Physics of Thin Films, Plenum Press, NY 1986.
[2] Kotrla M.: Comp. Phys. Communication 97, 82 (1996).
[3] Články v odborných časopisech podle doporučení vedoucího práce.
Předběžná náplň práce
V případě desorpce některých kovů (Pb, In, Sn) z povrchů Si(111) a
Ge(111) byl pomocí integrálních technik překvapivě pozorován nultý
řád desorpce. Teoretické vysvětlení nultého řádu zde dosud chybí,
neboť se zdá, že podmínky obvykle vedoucí k desorpci nultého řádu
- vysoká difuzivita, existence 2D plynné fáze atd. - zde nemohou být
splněny. Cílem práce bude pomocí kinetických Monte Carlo simulací
najít parametry, pro které ještě desorpce vykazuje nultý řád.
Počítačové simulace budou doplněny kontrolním experimentem za
využití řádkovacího tunelového mikroskopu (STM).

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=189
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=189
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK