Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Phylogeography of temperate plant species with the focus on Central Europe
Název práce v češtině: Fylogeografie temperátních rostlinných druhů se zaměřením na střední Evropu
Název v anglickém jazyce: Phylogeography of temperate plant species with the focus on Central Europe
Klíčová slova: Botanika, Fylogeografie, AFLP, sekvence DNA
Klíčová slova anglicky: Botany, Phylogeography, AFLP, DNA sequences
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.06.2013
Datum zadání: 28.06.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.07.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:19.07.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:28.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2013
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK