Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přínos digitalizace českého televizního vysílání v oblasti rozmanitosti programové nabídky
Název práce v češtině: Přínos digitalizace českého televizního vysílání v oblasti rozmanitosti programové nabídky
Název v anglickém jazyce: Benefits of digitizacion of television broadcasting in the diversity of programme content in the Czech republic
Klíčová slova: terestrické televizní vysílání, digitální televizní vysílání, kvantitativní analýza, Prima Cool, Prima Love, Prima Zoom, Nova Cinema, Fanda, Smíchov, Telka, TV Barrandov
Klíčová slova anglicky: terrestrial television broadcasting, digital television broadcasting, quantitative analysis, Prima Cool, Prima Love, Prima Zoom, Nova Cinema, Fanda, Smíchov, Telka, TV Barrandov
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Milan Kruml
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.07.2013
Datum zadání: 18.07.2013
Datum a čas obhajoby: 24.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2014
Oponenti: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce je provést vícečetnou obsahovou analýzu obsahů a komparaci vybraných televizních stanic v systému DVB-T (nyní v době přípravy by šlo o Prima Cool, Prima Love, Prima Zoom, Nova Cinema, Fanda, Smíchov, Telka, TV Barrandov, TV Metropol a TV Pohoda), a to s ohledem na jejich originalitu/reprízu, zemi původu a formát pořadů.

Zjištění by měla odpověď na otázky, v jaké míře se rozmanitost nových kanálů odráží ve skladbě jejich programové nabídky, jaký je podíl originálních pořadů, pokud nějaké jsou, kdy s jejich vysíláním televizní subjekt začal a kdo je v této oblasti nejprogresivnější.

Vedle toho pak práce nabídne porovnání stanic z hlediska struktury práce s rozličnými formáty a také uvede, jestli stanice využívají ze zahraniční tvorby obvyklé zdroje angloamerických a blízkých evropských producentů (Německo, Francie), nebo využívají i jiné zdroje.

V průběhu práce byly ze sledovaných kanálů vyškrtnuty TV Metropol a TV Pohoda.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis is to conduct a multiple content analysis and comparison of selected television channels in the DVB-T (in the time of preparation it would be a Prima Cool, Prima Love, Prima Zoom, Nova Cinema, Fanda, Smíchov, Telka, TV Barrandov, TV Metropol and TV Pohoda), Thesis will examine originality/reprise, country of origin and format of the programmes.

The findings should answer the question to what extent the diversity of new channels is reflected in the structure of their schedule. What is the proportion of premiered or new shows (if there are any)? When did they start broadcasting it and who is the most progressive in this area?

In addition, the thesis will offer a comparison of the structure of channel's work with a variety of formats and also it will indicate if the channels use standard foreign sources close to the Anglo-American and European productions (Germany, France), or if they use other sources.

During the creation of the thesis, TV Metropol and TV Pohoda were removed from the list of examined TV channels.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK