Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pěvecké soutěže SuperStar a X Factor v českém tisku - Blesk, Mladá fronta DNES
Název práce v češtině: Pěvecké soutěže SuperStar a X Factor v českém tisku - Blesk, Mladá fronta DNES
Název v anglickém jazyce: Singing competitions SuperStar and XFactor in czech press-Blesk, Mladá fronta DNES
Klíčová slova: Pěvecké soutěže, hvězdnost, celebrita, hvězda , kvalitativní výzkum, Blesk, Mladá fronta DNES
Klíčová slova anglicky: Singing competition, stardom, celebrity, star, qualitative research, Blesk, Mladá fronta DNES
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Vedral
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.07.2013
Datum zadání: 17.07.2013
Datum a čas obhajoby: 28.01.2015 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:05.01.2015
Datum proběhlé obhajoby: 28.01.2015
Oponenti: PhDr. Mgr. Hana Sládková, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
V diplomové práci se autorka věnuje popisu masové, později nazývané populární, kultury, a jejím produktům, dvěma vybraným, původně britským, talentovým pěveckým reality show, Česko hledá SuperStar (a Česko Slovenská SuperStar) a X Factor. Jejich soutěžící jsou následně předmětem kvalitativního výzkumu v článcích vybraných periodik. Cílem výzkumu je zjistit pomocí kvalitativní obsahové analýzy, jak zvolená periodika, Mladá fronta DNES a bulvární deník Blesk, svými publikovanými texty konstruují podobu soutěžících zvolených show. Pro kvalitativní výzkum bylo zvoleno časové období, kdy soutěže probíhaly: únor – červen 2004; únor – červen 2008 a září – prosinec 2009.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In this thesis, the author focus on the description of mass, later called popular culture, and its products, the two selected, originally British, talent singing reality show, “Česko hledá SuperStar” (and “Česko Slovenská SuperStar”) and X Factor. Their competitors are the subject for qualitative research of articles in periodical press. The aim of the research is using qualitative content analysis to analyse “Mladá fronta DNES” and “Blesk”, and how published texts construct contestants of selected shows. For research was selected period of time when the competition was broadcasted, February – June 2004; February – June 2008 and September – December 2009.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK