Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Česká politická satira na televizních obrazovkách v porovnání s americkými pořady
Název práce v češtině: Česká politická satira na televizních obrazovkách v porovnání s americkými pořady
Název v anglickém jazyce: Czech political satire on TV and it´s comparation with foreign countries
Klíčová slova: satira; politická satira; televizní pořad; politika; humor; parodie
Klíčová slova anglicky: satire; political satire; television program; politics; humor; parody
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.07.2013
Datum zadání: 17.07.2013
Datum a čas obhajoby: 26.01.2015 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:05.01.2015
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2015
Oponenti: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá televizní politickou satirou. Charakterizuje vybrané audiovizuální relace tohoto žánru české a americké produkce. Z českého prostředí se jedná o pořady Česká soda, S politiky netančím a Politické harašení aneb S politiky stále netančíme, 168 hodin a Kancelář Blaník. Z amerických pořadů pak zkoumá The Daily Show, The Colbert Report a The Onion News Network. Všechny tyto relace jsou nejprve charakterizovány po formální i obsahové stránce. Poté jsou tyto americké a české pořady porovnávány z formálního hlediska, například se to týká využívání hudby, jazykové a vizuální komiky, parodie, komické mystifikace apod.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis deals with the TV political satire. It characterizes the selected audio-visual session of the genre of the Czech and American productions. Programs from the Czech environment were Česká soda, S politiky netančím and Politické harašení aneb S politiky stále netančíme, 168 hodin and Kancelář Blaník. The American programs were The Daily Show, The Colbert Report and The Onion News Network. All these TV programs were initially characterized from formal and content points of view. Then, these American and Czech programs were compared from a formal point of view, for example, it refers to the use of music, language and visual comedy, parody, comedy hoax , etc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK