Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porodnické intervence ve vztahu k poruchám pánevního dna
Název práce v češtině: Porodnické intervence ve vztahu k poruchám pánevního dna
Název v anglickém jazyce: Obstetric interventions and pelvic floor disorders
Klíčová slova: pánevní dno, chránění hráze, mediolaterální episiotomie, laterální episiotomie, načasování episiotomie, porodní poranění, poranění análního svěrače, bolesti hráze po porodu, komplikace hojení, sexuální dysfunkce, dyspareunie, anální inkontinence, zácpa.
Klíčová slova anglicky: pelvic floor, manual perineal protection, mediolateral episiotomy, lateral episiotomy, timing of episiotomy, childbirth trauma, obstetric anal sphincter injury, perineal pain, healing complications, sexual dysfunctions, dyspareunia, anal incontinence, constipation.
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Gynekologicko - porodnická klinika (14-480)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Vladimír Kališ, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.04.2012
Datum zadání: 01.09.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.07.2013
Datum a čas obhajoby: 22.06.2016 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.03.2016
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2016
Oponenti: prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.
  prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK