Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam krevních biomarkerů u spontánního intracerebrálního krvácení
Název práce v češtině: Význam krevních biomarkerů u spontánního intracerebrálního krvácení
Název v anglickém jazyce: Role of Blood Biomarkers in Spontaneous Intracerebral Hemorrhage
Klíčová slova: krevní biomarkery - spontánní intracerebrální krvácení - prognózování - objem hematomu
Klíčová slova anglicky: blood biomarkers - spontaneous intracerebral hemorrhage - prognostication - hematoma volume
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Neurologická klinika (14-380)
Vedoucí / školitel: MUDr. Jiří Polívka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.04.2012
Datum zadání: 01.09.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.07.2013
Datum a čas obhajoby: 04.06.2019 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.03.2019
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2019
Oponenti: doc. MUDr. David Krahulík, Ph.D.
  MUDr. Martin Roubec, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK