Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Československo v letech 1968-1977 a jeho zobrazení v seriálu Vyprávěj
Název práce v češtině: Československo v letech 1968-1977 a jeho zobrazení v seriálu Vyprávěj
Název v anglickém jazyce: Czechoslovakia in 1968-1977 and its image in serial Vyprávěj
Klíčová slova: Seriál, Vyprávěj, historie, konstrukce reality, normalizace, Československo
Klíčová slova anglicky: Series, Vyprávěj, history, construction of reality, normalization, Czechoslovakia
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.07.2013
Datum zadání: 16.07.2013
Datum a čas obhajoby: 26.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2014
Oponenti: Mgr. Šimon Dominik
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Magisterská diplomová práce se bude zabývat problematikou zobrazování historie v seriálu Vyprávěj. Cílem práce je zjistit, jakým způsobem seriál zpracovává historické události, běžný život lidí a život disidentů v období normalizace. Pro tyto účely jsem si vymezila období mezi lety 1968 a 1977. Na základě znalostí získaných zejména z odborné literatury a sledování konkrétních dílů seriálu porovnám, do jaké míry se zpracování jednotlivých událostí liší od skutečnosti. Seriál Vyprávěj si klade za cíl starším divákům onu dobu připomenout a mladším lidem ji přiblížit, aby lépe pochopili tehdejší běžný život lidí. Já ve své práci chci dojít k závěru, zda se tento záměr tvůrcům v mnou vymezeném období podařil.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
My diploma thesis will focus on how the series Vyprávěj adapted the historical events in Czechoslovakia. The goal of the thesis is to find out how the series depicts historical events, daily life and life of dissidents in the era of normalization. I chose the era between 1968 and 1977. On the basis of professional literature and watching concrete episodes of the series I will compare how much the series´ adaptation fits the reality. The series Vyprávěj wants to remind the era to older viewers and to describe it a little to younger ones. I would like to find out if the authors succeeded.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK