Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza Československého filmového týdeníku v roce 1961
Název práce v češtině: Analýza Československého filmového týdeníku v roce 1961
Název v anglickém jazyce: Analysis of the Czechoslovak newsreel in 1961
Klíčová slova: filmový týdeník, Československý filmový týdeník, 1961, kvantitativní metoda, kvalitativní metoda, sovětská ekonomika, německá otázka, závody v dobývání vesmíru, kubánská krize, kolaps francouzského kolonialismu
Klíčová slova anglicky: newsreel, Czechoslovak newsreel, 1961, quantitative method, qualitative method, Soviet economy, German question, Space Race, Cuban Crisis, French decolonialism
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.07.2013
Datum zadání: 15.07.2013
Datum a čas obhajoby: 25.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2014
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK