Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pragmatizace globálního mediálního titulu: glokalizace a lokglokace (na přílkladu české a francouzské verze Elle)
Název práce v češtině: Pragmatizace globálního mediálního titulu: glokalizace a lokglokace (na přílkladu české a francouzské verze Elle)
Název v anglickém jazyce: Pragmatization of a global magazine: glocalization and lokal globalisation (case study of czech and french version of Elle)
Klíčová slova: Česká republika, diskurz, Francie, glokalizace, lokglokace, národní kultury, sémiotika, symboly.
Klíčová slova anglicky: Czech Republic, discourse, France, glocalization, local globalization, national cultures, semiotics, symbols.
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Otakar Šoltys, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.07.2013
Datum zadání: 15.07.2013
Datum a čas obhajoby: 26.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2014
Oponenti: Mgr. Tereza Hronová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce bude zkoumat kulturní znaky, které jsou vyjádřeny ve francouzské a české verzi globálního časopisu Elle v období roku 2013. Za pomocí sémiotické analýzy a analýzy diskurzu budou tyto prvky porovnávány v rámci konceptů glokalizace a lokglokace. Cílem práce bude určit některé rozdíly mezi francouzskou a českou národní kulturou v kontextu globalizace kultur a médií.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis will investigate cultural signs, which are expressed in the French and Czech version of the global magazine Elle in 2013. They will be compared within the terms of glocalization and local globalisation by means of semiotic and discourse analysis. The objective of the thesis is to determine differences between the French and the Czech national culture in the context of globalisation of cultures and media.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK