Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studie o účinku ivermektinu na purinergní P2X4 receptor
Název práce v češtině: Studie o účinku ivermektinu na purinergní P2X4 receptor
Název v anglickém jazyce: Study of the action of ivermectin on purinergic P2X4 receptor
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Mimofakultní pracoviště (13-999)
Vedoucí / školitel: Ing. Jan Teisinger, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.10.2007
Datum zadání: 30.10.2007
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.07.2013
Datum a čas obhajoby: 06.02.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.10.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:30.10.2007
Datum proběhlé obhajoby: 06.02.2008
Oponenti: doc. MUDr. František Šťastný, CSc.
  RNDr. Jan Krůšek, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK