Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The role of human heat shock protein HSP70, HSP60 and mycobacterium bovis HSP65 in pathogenesis of graft versus host disease and rheumatoid/juvenile idiopathic arthritis
Název práce v češtině: Úloha lidského proteinu tepelného šoku HSP70, HSP60 a HSP65 Mycobacterium bovis v patogenezi reakce štěpu proti hostiteli a revmatoidní / juvenilní idiopatické artritidy
Název v anglickém jazyce: The role of human heat shock protein HSP70, HSP60 and mycobacterium bovis HSP65 in pathogenesis of graft versus host disease and rheumatoid/juvenile idiopathic arthritis
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Mimofakultní pracoviště (13-999)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.10.2007
Datum zadání: 08.10.2007
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.07.2013
Datum a čas obhajoby: 07.02.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.10.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:08.10.2007
Datum proběhlé obhajoby: 07.02.2008
Oponenti: doc. RNDr. Ludmila Tučková, DrSc.
  prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK