Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Imunologická diagnostika a monitorování léčebné odpovědi u nádorových onemocnění krvetvorby v dětském věku
Název práce v češtině: Imunologická diagnostika a monitorování léčebné odpovědi u nádorových onemocnění krvetvorby v dětském věku
Název v anglickém jazyce: Immunological diagnostics and monitoring of the treatment response in tumorous diseases of blood production in childhood
Akademický rok vypsání: 2002/2003
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika dětské hematologie a onkologie (13-462)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.08.2008
Datum zadání: 15.08.2008
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.07.2013
Datum a čas obhajoby: 25.11.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:15.08.2008
Datum proběhlé obhajoby: 25.11.2008
Oponenti: prof. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D.
  doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK