Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Transformace vydavatelství Economia v multimediální organizaci
Název práce v češtině: Transformace vydavatelství Economia v multimediální organizaci
Název v anglickém jazyce: The transformation of publishing house Economia into multimedia organization
Klíčová slova: Economia, transformace, integrace, multimediální organizace, integrovaný newsroom, digital-first, paywall, konvergence
Klíčová slova anglicky: Economia, transformation, integration, multimedia organization, integrated newsroom, digital-first, paywall, convergence
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: Ing. Miloš Čermák
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.07.2013
Datum zadání: 12.07.2013
Datum a čas obhajoby: 28.01.2015 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:05.01.2015
Datum proběhlé obhajoby: 28.01.2015
Oponenti: PhDr. Tomáš Lysoněk
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Diplomová práce shrnuje transformaci vydavatelského domu Economia od července 2013 do prosince 2014. Během procesu transformací byly implementovány inovativní prvky vedoucí k proměně tradičního vydavatelství v multimediální organizaci. Patří mezi ně přestěhování společnosti do nové budovy v Karlíně, vytvoření integrovaného newsroomu, fúze společnosti Centrum Holdings, vznik digitálních verzí tištěných titulů, zavádění nových mediatypů do portfolia vydavatelství, implementace strategie digital-first, změny obchodních modelů, inovace původních titulů, vznik nových pracovních pozic a nové projekty využívající více částí vydavatelství. Případové studii předchází teoretická část, která shrnuje trendy a výzvy, jimž v současné době čelí tradiční mediální domy. Definuje pojmy jako informační společnost, mediální konvergence, digitalizace; popisuje změny související s nástupem Webu 2.0, sociálních sítí a elektronických čtecích zařízení jako jsou chytré telefony a tablety. Analyzuje způsoby, jakými mohou tradiční vydavatelství reagovat na změny, které přinesla digitalizace. Cílem práce je popsat, nakolik se povedlo vydavatelství Economia reagovat na současné trendy v médiích spjaté s novými technologiemi a do jaké míry se podařilo naplnit počáteční vize transformace.

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Diploma thesis summarizes the transformation of the publishing house Economia from July 2013 to December 2014. It consists of two sections: a theoretical part and a case study. The theoretical part describes main trends and challenges on the field of media production that are reviewed from the perspective of media organizations. The terms like information society, media convergence, digitalization, digital-first, multimedia organization, integrated newsroom, paywall are defined. Also the changes of consumption of media connected to Web 2.0, social networks, penetration of smartphones and tablets are discussed. The case study describes the steps made by Economia, as a traditional publishing house focused on print newspapers and magazines, to transform into multimedia organization. The thesis covers the transformation process that contained moving to a new building, creation of an integrated newsroom, fusion of Centrum Holdings company, changes of business models, implementation of digital-first strategy, innovation of printed titles and creation of their digital versions, etc. The aim of the diploma thesis is to summarize current changes on the field of media production from the media organization perspective and to describe a solution implemented by Economia.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK