Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Naše menšiny (později Naše hranice), meziválečný časopis podporující českou menšinu v národnostně smíšených oblastech severovýchodních Čech
Název práce v češtině: Naše menšiny (později Naše hranice), meziválečný časopis podporující českou menšinu v národnostně smíšených oblastech severovýchodních Čech
Název v anglickém jazyce: Naše menšiny /our minorities (later Naše hranice/Our boundaries), an intewar journal supporting the Czech community in the nationally mixed regions of southeast Bohemia
Klíčová slova: menšiny, hranice, první republika, severovýchodní Čechy, národnostně smíšené oblasti, J. M. Vlček
Klíčová slova anglicky: minorities, boundaries, First Czechoslovak Republic, Nord-East Bohemia, nationally mixed regions, media, J. M. Vlček
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.07.2013
Datum zadání: 12.07.2013
Datum a čas obhajoby: 26.01.2015 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:05.01.2015
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2015
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Diplomová práce „Naše menšiny (později Naše hranice), meziválečný časopis podporující českou menšinu v národnostně smíšených oblastech severovýchodních Čech“ chce jako vůbec první podat delší souhrnnou charakteristiku prvorepublikového periodika se sídlem v Malých Svatoňovicích, které vycházelo mezi lety 1920 a 1938 (od r. 1937 poslední dva ročníky již jako Naše hranice). Práce využívá metodu historické analýzy a krom informací o vydávání, o osobnostech spjatých s měsíčníkem či obsahu rubrik zjišťuje, čím chtěl tento již málo známý regionální měsíčník osvětového pracovníka a vlastence Jindřicha M. Vlčka podporovat české menšiny v převážně německy hovořícím příhraničním regionu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
"Our Minorities (later Our Boundaries), an interwar magazine supporting Czech minority in nationally mixed regions of Nord-East Bohemia” presents for the first time a longer embracive characterization of a First Republic periodical, seated in Malé Svatoňovice, and published between 1920–1938 (XVII and XVIII volumes already as Our Boundaries). This thesis uses a method of historical analysis and besides of information about publishing, personalities connected with this monthly paper (particularly J. M. Vlček) and contents of sections, recognizing how this already not very known regional serial wanted to support Czech minorities in a mainly German speaking borderline area.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK