Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Míra negativního zobrazení Miloše Zemana a Karla Schwarzenberga v médiích v průběhu prezidentské volby v roce 2013
Název práce v češtině: Míra negativního zobrazení Miloše Zemana a Karla Schwarzenberga v médiích v průběhu prezidentské volby v roce 2013
Název v anglickém jazyce: The Rate of Negativity in Miloš Zeman´s and Karel Schwarzenberg´Reflection in Media during Presidential Election in 2013.
Klíčová slova: negativita, míra negativity, politická komunikace, negativita politické komunikace, Miloš Zeman, Karel Schwarzenberg, prezidentské volby, přímá volba prezidenta
Klíčová slova anglicky: negativity, the degree of negativity, political communication, negativity of political communication, Miloš Zeman, Karel Schwarzenberg, presidential election, direct presidential election
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Křeček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.07.2013
Datum zadání: 12.07.2013
Datum a čas obhajoby: 25.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2014
Oponenti: Mgr. Markéta Štechová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce na téma Míra negativního zobrazení Miloše Zemana a Karla Schwarzenberga v médiích v průběhu prezidentské volby v roce 2013 má za cíl analyzovat množství negativity ve zpravodajství tří českých celostátních deníků, Mladé fronty, Lidových novin a deníku Právo, vůči těmto dvěma kandidátům na post hlavy státu. Časové rozmezí sledovaného období je stanoveno jeden měsíc před a jeden měsíc po prvním kole prezidentské volby. Prezidentská volba v lednu roku 2013 byla zcela odlišná od všech voleb předchozích. Probíhala přímou volbou a hlavu státu tak volili sami občané. Jednalo se tedy o velmi významnou událost, které média věnovala mimořádnou pozornost. Média se však této události zhostila rozporuplně. Kromě běžného informování, které bylo pro veřejnost důležité, se média uchýlila až k jakési mediální bouři, ve které na kandidátech ,,nenechala nit suchou“. Mimojiné byla ve zpravodajství patrná vysoká míra negativity vůči Miloši Zemanovi, zatímco Karel Schwarzenberg byl zobrazován jako ideální prezident. Cílem této diplomové práce tedy bylo analyzovat, do jaké míry zpravodajství těchto deníků obsahovalo negativní zobrazení těchto dvou hlavních kandidátů. Zda byla negativita skutečně patrná, nebo se jednalo o ,,veřejný šum“ vyvolaný přemírou emocí z první přímé volby hlavy státu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this diploma thesis The Rate of Negativity in Miloš Zeman´s and Karel Schwarzenberg´ Reflection in Media during Presidential Election in 2013 analyses the rate of negativity in the news of three national newspapers, Mladá fronta Dnes, Lidové noviny and Právo, about these presidential candidates. Time range setting is one month before first round of presidential election and one month after first round of presidential election. The presidential election in January of 2013 was completely different from previous presidential elections. People voted in a direct presidential election. It was very important event, in which the media were very interested. Media have taken it a bit contradictory. There were a hight rate of negativity in the news production against Miloš Zeman. On the other hand, Karel Schwarzenberg was reflected as an optimal president. The aim of this diploma thesis was to find out, how much negativity about these main presidential candidates took place in the news. If the negativity was really noticeable or if it was the result of emotions caused from the first direct presidential election in the Czech Republic.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK