Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelská péče o nemocného s dg. akutní infarkt myokardu
Název práce v češtině: Ošetřovatelská péče o nemocného s dg. akutní infarkt myokardu
Název v anglickém jazyce: Nursing care of patient with diagnosis acute myocardial infarction
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro lékařskou etiku a ošetřovatelství (12-ULEO)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jana Holubová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.04.2007
Datum zadání: 27.04.2007
Datum a čas obhajoby: 05.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2007
Konzultanti: MUDr. Jiří Karásek, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK