Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mediální analýza rozpadu Československa
Název práce v češtině: Mediální analýza rozpadu Československa
Název v anglickém jazyce: Media analysis of Czechoslovakian Desintegration
Klíčová slova: Československo, pomlčková válka, Václav Havel, Václav Klaus, Vladimír Mečiar, mediální obraz, volby do FS 1992, Rudé právo, Mladá fronta/Mladá fronta DNES, Pravda, demokracie, komunismus
Klíčová slova anglicky: Czechoslovakia, Hyphen War, Václav Havel, Václav Klaus, Vladimír Mečiar, media reflection, Czechoslovakian parliamentary election 1992, Rudé právo, Mladá fronta/Mladá fronta DNES, Pravda, democracy, communism
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Historická sociologie (24-HS)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. PhDr. Jan Štemberk, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.07.2013
Datum zadání: 12.08.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2015
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMH201)
Oponenti: PhDr. Martin Vávra, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se věnuje otázce rozpadu Československa na počátku roku 1993 na samostatnou Českou a Slovenskou republiku. V teoretické části sleduje na stránkách sekundární literatury úvahy významných českých a slovenských historiků k této události. V praktické části se autor soustředí na analýzu vybraných tištených medií, zejména denního českého i slovenského tisku a všímá si, jak byl tento proces nahlížen nejenom v klíčových letech 1992-93, ale i způsobům, jak byl moment zániku Československa reflektován v dalších letech.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK