Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Sociologie sebevraždy a český případ
Název práce v češtině: Sociologie sebevraždy a český případ
Název v anglickém jazyce: Sociology of suicide and the Czech case
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Pracoviště Historické sociologie (24-HS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.07.2013
Datum zadání: 12.08.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMH201)
Oponenti: Mgr. Marek Německý, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Problematika sebevražedného chování bude diskutována ve dvou rovinách. Teoretická část bude orientována na výklad a srovnávací analýzu vybraných děl sociologické literatury, věnujících se otázce sebevraždy. Konkrétně jde o díla T.G. Masaryka, E. Durkheima, P. Sorokina, J.D. Douglasa, D. Lestera aj. Empirická část pak bude zaměřena na zkoumání dostupných dat o sebevražedném chování, to znamená na analýzu statistiky sebevražd v českém prostředí a souvislostí konkrétních faktorů. Práce se navíc pokusí odhalit názory české společnosti na tento sociální jev.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK