Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Odraz haute couture v českých zemích
Název práce v češtině: Odraz haute couture v českých zemích
Název v anglickém jazyce: Reflection of haute couture in the Czech countries
Klíčová slova: móda, haute couture, módní salón, krejčí, Thorstein Veblen, Georg Simmel, česká společnost
Klíčová slova anglicky: Fashion, Haute Couture, Fashion Salon, Tailor, Thorstein Veblen, Georg Simmel, Czech Society
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Historická sociologie (24-HS)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. PhDr. Jan Štemberk, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.07.2013
Datum zadání: 12.08.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMH201)
Oponenti: doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomní práce Odraz haute couture v českých zemích se bude věnovat české módě v období druhé poloviny 19. století až do meziválečného období.. Hlavní náplní je vytváření módních salónů, krejčovských a ostatních spolků zabývajících se módou a studium českých módních periodik v kontextu formování moderní české identity. Práce se bude zabývat obecnými aspekty haute couture, které vznikly společenskými změnami druhé poloviny 19. století a následnými specifiky českého prostředí.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK