Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Funkce obecného školství v meziválečném Československu
Název práce v češtině: Funkce obecného školství v meziválečném Československu
Název v anglickém jazyce: Educational system and the Roms during the First Republic of Czechoslovakia
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Historická sociologie (24-HS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Nicolas Maslowski, DEA, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.07.2013
Datum zadání: 12.08.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:06.01.2017
Datum proběhlé obhajoby: 23.01.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMH201)
Oponenti: doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
V práci se chci věnovat tomu, jak se měnil v období první republiky vzdělávací systém, jak v něm bylo přistupováno k Romům, či zdali jednotlivé zákony a právní nařízení týkající se školství jejich svébytnost vůbec reflektovaly a pokládaly za důležité se k otázce Romů nějak specificky vymezovat. Dále bych se na vybraných konkrétních příkladech chtěl zaměřit na to, jak každodennost některých škol, které navštěvovaly Romové, vypadala.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK