Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rizika kouření v těhotenství
Název práce v češtině: Rizika kouření v těhotenství
Název v anglickém jazyce: The risks of smoking during pregnancy
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav epidemiologie a biostatistiky 3. LF UK (12-EPID)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Daniela Janovská, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.04.2007
Datum zadání: 24.04.2007
Datum a čas obhajoby: 15.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 15.05.2007
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK