Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Autorství a aktérství na české Wikipedii
Název práce v češtině: Autorství a aktérství na české Wikipedii
Název v anglickém jazyce: Authorship and actorship on Czech Wikipedia
Klíčová slova: wikipedie, autorství, aktérství,antropologie, etnografie, internet, digitální, panoptikon
Klíčová slova anglicky: wikipedia, author, actorship, anthropology, ethnography, internet, digital, panopticon
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Vedoucí / školitel: Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.07.2013
Datum zadání: 09.07.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.07.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1004)
Oponenti: Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je zodpovědět jak je konstruováno autorství a vyjednávání významů na české wikipedii. Snahou je popsat, co to znamená být autorem internetové encyklopedie a jak je ovliněný pravidly, vztahy, jazykem a dalšími sociálními fenomény v rámci internetové komunity. Autor práce postupuje metodou netnografie neboli digitální entografie a reflektuje jak se během zúčastněného pozorování postupně sám stává tak zvaným wikipedistou.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK