Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
„We are in Korea, everybody is ready to change“: Etnografie plastické chirurgie v Korejské republice
Název práce v češtině: „We are in Korea, everybody is ready to change“: Etnografie plastické chirurgie v Korejské republice
Název v anglickém jazyce: „We are in Korea, everybody is ready to change“: Ethnography of Plastic Surgery in the Republic of Korea
Klíčová slova: plastická chirurgie; Korejská republika; teorie sítí-aktérů (ANT); tělesné praktiky; lokální biologie; ideál krásy; medikalizace
Klíčová slova anglicky: plastic surgery; Republic of Korea; Actor – Network Theory (ANT); bodily practices; local biology; beauty ideal; medicalization
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Antropologická studia (24-KOA)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.07.2013
Datum zadání: 09.07.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.07.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1004)
Oponenti: PhDr. Jaroslav Klepal, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Předmětem této etnografické práce jsou zákroky plastické chirurgie v Jižní Koreji, jejichž popularita v posledních letech výrazně narůstá. Cílem studie je podat komplexní pohled na plastickou chirurgii a její klientelu, což zahrnuje popis procesu podstoupení plastické operace, zkoumání motivace potenciálních klientů a korejského ideálu krásy a studium dalších aspektů tohoto fenoménu. Pozornost bude také věnována procesu medikalizace, kterým vzhled lidského těla prochází, a medicínské sociální kontrole, jejíž je plastická chirurgie součástí. Zkoumaným aspektem bude zejména vztah korejského nacionalismu a určitých tendencí v oblasti lidského vzhledu a plastické chirurgie, které se zdají být tomuto jevu protichůdné.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK