Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komunikace státních institucí s veřejností a ostatními státními útvary prostřednictvím sociálních médií v letech 2011-2013
Název práce v češtině: Komunikace státních institucí s veřejností a ostatními státními útvary prostřednictvím sociálních médií v letech 2011-2013
Název v anglickém jazyce: Governmental communication towards citizens and other states on the social media from 2011 to 2013
Klíčová slova: Vládní komunikace, sociální média, e-government, e-diplomacy, Česká republika, vládní instituce, 2011-2013, Twitter, Facebook
Klíčová slova anglicky: Government communication, social media, e-government, e-diplomacy, Czech Republic, government institution, 2011-2013, Twitter, Facebook
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: Mgr. Anna Shavit, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.07.2013
Datum zadání: 09.07.2013
Datum a čas obhajoby: 16.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2014
Oponenti: Mgr. Matouš Hrdina
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce „Komunikace státních institucí s veřejností a ostatními státními útvary prostřednictvím sociálních médií v letech 2011-2013“ pojednává o fenoménu využívání sociálních médií pro komunikaci vládních institucí s občany a organizacemi jak na vnitrostátní, tak mezinárodní úrovni. Práce mapuje teoretický základ a definiční vymezení základních pojmů jako vládní a institucionální komunikace, sociální média, e-government či e-diplomacy. Teoretické poznatky jsou poté přeneseny do praxe s pomocí analýzy dat z vlastního kvantitativního výzkumu komunikace českých vládních institucí v sociálních médiích (Facebook, Twitter) na vnitrostátní i mezinárodní úrovni, s cílem vyhodnotit rozvinutost a efektivitu komunikace institucí ČR v prostředí této moderní technologie.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor’s thesis „Government communication towards citizens and other states in the social media from 2011 to 2013“ is focused on the modern phenomenon of government communication in the social media with citizens and also with citizens of foreign countries. In the theoretical part is described the background of governmental and institutional communication and terms essential for the thesis, such as social media, e-government and e-diplomacy. Theoretical knowledge is transferred into practice in the second part of the thesis. Based on the quantitative research of communication of the Czech government in the social media (Facebook, Twitter), there is observed efficiency of such communication at national and international level.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK