Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kinezioterapie komplexního regionálního bolestivého syndromu horní končetiny.
Název práce v češtině: Kinezioterapie komplexního regionálního bolestivého syndromu horní končetiny.
Název v anglickém jazyce: KINESIOTHERAPY OF COMPLEX REGIONAL PAIN SYNDROME IN THE UPPER EXTREMITY
Klíčová slova: komplexní regionální bolestivý syndrom (KRBS), Sudeckův syndrom, algoneurodystrofický syndrom, komplikace poúrazových stavů, léčba bolesti, terapie KRBS, kinezioterapie
Klíčová slova anglicky: complex regional pain syndrome (CRPS), reflex sympathetic dystrophy, algoneurodystrophy, complications of injuries, treatment guidlines of KRBS, kinesiotherapy
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Rehabilitační klinika (15-461)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ondřej Němeček
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.07.2013
Datum zadání: 16.04.2014
Datum a čas obhajoby: 03.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:30.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2014
Oponenti: Mgr. Petr Molnár
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce pojednává o problematice komplexního regionálního bolestivého syndromu (KRBS) a jeho terapii. Poukazuje na problém diagnostiky onemocnění, nejednotnost léčebného postupu a pojetí terapie podle jednotlivých autorů. Těžiště práce tvoří kinezioterapeutické postupy a terapie KRBS. Poznatky z literatury jsou následně konfrontovány se třemi kazuistikami pacientů s diagnostikovaným KRBS I. a II. typu v dystrofické fázi, kteří absolvovali komplexní léčebně rehabilitační léčbu po dobu 6 – 8 týdnů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The goal of bachelor´s thesis is to analyze the issue of complex regional pain syndrome (CRPS) and its treatment. The thesis point out the problems of disease diagnosis, heterogeneous treatment guidelines and the concept of therapy according to the individual authors. The focus of the thesis are kinesiotherapeutic modalities and treatment programme for patients who are diagnosed with CRPS. Literature reviews are then compared with three case reports of patients diagnosed with CRPS I. and II. type of dystrophic stage who went through a comprehensive physiotherapeutic treatments for 6 - 8 weeks.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK