Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Navázání japonsko-španělských diplomatických vztahů se zaměřením na misi Hasekury Cunenagy
Název práce v češtině: Navázání japonsko-španělských diplomatických vztahů se zaměřením na misi Hasekury Cunenagy
Název v anglickém jazyce: The Establishment of Japanese-Spanish Diplomatic Relations with Focus on the Mission of Hasekura Tsunenaga
Klíčová slova: Hasekura Cunenaga, Keičó, Španělsko, Japonsko, 17. století.
Klíčová slova anglicky: Hasekura Tsunenaga, Keicho, Spain, Japan, the 17th century.
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: Mgr. David Labus, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.07.2013
Datum zadání: 05.09.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.09.2013
Datum a čas obhajoby: 06.09.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:30.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
- zhodnocení první vlny evropské koloniální expanze v Japonsku v 16. a 17. století
- východiska zahraniční politiky Japonska v první polovině 17. století
- zmapování událostí, které předcházely navázání prvotních diplomatických vztahů mezi Španělskem a Japonskem v první čtvrtině 17. století s důrazem na tzv. misi Keičó
- průběh diplomatické mise Keičó ve Španělsku a srovnání jejích dvou fází
- osobnost Hasekury Cunenagy jako misionáře
- zhodnocení možností a skutečných výsledků mise
Seznam odborné literatury
· BOXER, Charles Ralph., The Christian Century in Japan, Berkeley, University of California Press, 1951
· FERNÁNDEZ GÓMEZ, Marcos, Sevilla, encrucijada entre Japón y Europa: Una embajada japonesa a comienzos del siglo XVII. (Misión Keicho), Archivo hispalense: Revista histórica, literaria y artística, Tomo 81, 248, 1998
· GIL, Juan, Hidalgos y samurais. España y Japón en los siglos XVI. y XVII. Madrid, Alianza, 1991
· IWASAKI CAUTI, Fernando, La embajada de Hasekura Tsunenaga Rokuemon (1613-1620). Un itinerario documental, Azotea 6-7, Coria del Río (Sevilla), 1990
· PALLARÉS, Juan Gabriel, La misión Keicho a Europa de 1613: una embajada japonesa en Coria del Río,Socieda Geográphica Española 19, Madrid, 2004
· PÉREZ, Lorenzo, Apostolado y martirio del beato Luis Sotelo en el Japón. Madrid, Imprenta Hispánica
· REYES MANZANO, Ainhoa, El recuerdo de la misión Keicho (1613-1620), in: E. Barlés Báguena - D. Almazán (eds.), Japón y el mundo actual, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2011
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK