Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role 11ß-hydroxysteroiddehydrogenasy u zánětlivých chorob střevních a střevních tumorů
Název práce v češtině: Role 11ß-hydroxysteroiddehydrogenasy u zánětlivých chorob střevních a
střevních tumorů
Název v anglickém jazyce: Role of 11ß-hydroxysteroiddehydrogenasy in inflammatory bowel disease
and intestinal tumors
Akademický rok vypsání: 2000/2001
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Interní klinika 3. LF UK a FNKV (12-2INK)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Milan Kment, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.03.2007
Datum zadání: 12.03.2007
Datum a čas obhajoby: 13.12.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.12.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:05.10.2007
Datum proběhlé obhajoby: 13.12.2007
Oponenti: prof. RNDr. MUDr. Luboslav Stárka, DrSc.
  prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.
  prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK