Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika hudebního díla v hudebních poetikách 20. století
Název práce v češtině: Problematika hudebního díla v hudebních poetikách 20. století
Název v anglickém jazyce: Problems of a musical work in musical poetics 20th century
Klíčová slova: Schönberg, Stravinskij, dodekafonie, novoklasicismus, komparace, atonalita, disonance, 20. století, tonalita, poetika
Klíčová slova anglicky: Schönberg, Stravinskij, dodecaphony, neo-classicism, comparation, atonality, dissonance, 20th century, tonality, poetics
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra estetiky (21-KEST)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Roman Dykast, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.07.2013
Datum zadání: 11.07.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.10.2013
Datum a čas obhajoby: 10.02.2015 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.01.2015
Datum proběhlé obhajoby: 10.02.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Vladimír Soško
 
 
 
Zásady pro vypracování
Hlavním ředmětem bakalářské práce je analýza různých autorských přístupů k problematice obsahu hudebních poetik v rámci takto zaměřené literární tvorby významných skladatelských osobností 20. století. Metodologicky se bude práce opírat o komparaci jednotlivých autorských přístupů k problematice hudební poetiky s důrazem na ontologickou problematiku hudebního díla.
Seznam odborné literatury
Bernstein, Leonard: Hudbou k radosti. Praha: Supraphon, 1969.
Bernstein, Leonard: O hudbě. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1996.
Bernstein, Leonard: The Unanswered question: six talks at Harvard. Harvard University Press, 1999.
Debussy, Claude: Barvy a rytmus. Praha: SHV, 1962.
Eggebrecht, Hans Heinrich: Hudba a krásno. Praha: Nakladatelství LN, 2001.
Fubini, Enrico: Geschichte der Musikästhetik. Stuttgart-Weimar: Metzeler, 1997, (Anglicky: A History of Music Aesthetics. The Macmillan Press Limited 1990, 1996).
Hindemith, Paul: Skladatelův svět. Praha: AMU, 2009.
Honegger, Arthur: Jsem skladatel. Praha: Editio Supraphon, 1967.
Honegger, Arthur: Zaříkání zkamenělin. Praha: SNKLHU, 1960.
Janáček, Leoš: O průběhu duševní práce skladatelské: Křivky průběhů affektů hudebních. Brno: Papežská knihtiskárna benediktinů rajhradských, 1916.
Kundera, Milan: Můj Janáček. Brno: Atlantis, 2004.
Mann, Thomas: Doktor Faustus. Praha: Mladá fronta, 1986.
Rejcha, Antonín: Hudba jako ryze citové umění. Praha: Togga, 2009.
Schönberg, Arnold: Styl a idea. Praha: Arbor vitae, 2004.
Skladatelé o hudební poetice 20. století. Praha: Československý spisovatel. 1960.
Stravinskij, Igor: Hudební poetika. Praha: Arbor vitae, 2005.
Ždanov, A. A.: O umění. Praha: Orbis, 1950.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK