Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komunikační aktivity filmového festivalu Febiofest v letech 2012-2013
Název práce v češtině: Komunikační aktivity filmového festivalu Febiofest v letech 2012-2013
Název v anglickém jazyce: Communication activities of the film festival Febiofest in 2012-2013
Klíčová slova: Febiofest, marketing filmového festivalu, filmový festival, Febio
Klíčová slova anglicky: Febiofest, marketing of film festival, film festival, Febio
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.07.2013
Datum zadání: 03.07.2013
Datum a čas obhajoby: 16.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2014
Oponenti: doc. PhDr. Karol Orban, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Cílem práce je deskripce a analýza komunikačních aktivit filmového festivalu Febiofest. Práce je zaměřena zejména na roky 2012 a 2013.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis is description and analysis of communication activities of film festival Febiofest. The thesis it focused especially on years 2012 and 2013.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK