Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komunikační aktivity společnosti Berliner Stadtreinigung v letech 2010-2011: případová studie s ohledem na vnímání značky Pražské služby
Název práce v češtině: Komunikační aktivity společnosti Berliner Stadtreinigung v letech 2010-2011: případová studie s ohledem na vnímání značky Pražské služby
Název v anglickém jazyce: Communication Activities of Company Berliner Stadtreinigung in Years 2010-2011. Case Study with Regard to Perception of Brand Pražské služby
Klíčová slova: Berlín, Praha, popeláři, značka, vnímání, komunikace, strategie, případová, studie, hříčky
Klíčová slova anglicky: Berlin, Prague, dustmen, brand, perception, communication, strategy, case, study, play
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Nora Dolanská
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.07.2013
Datum zadání: 02.07.2013
Datum a čas obhajoby: 17.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2014
Oponenti: PhDr. Wadim Strielkowski, M.Sc., Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Komunikační kampaň berlínských popelářů způsobila průlom v německé marketingové komunikaci. Již v roce 1999, kdy byla spuštěna, dosáhla zásadní změny ve vnímání značky a stala se finalistou německých cen Effie. Od té doby kampaň pokračuje, dosahujíce velkého zásahu cílové skupiny, zapamatovatelnosti kampaně i značky BSR a pozitivního vnímání společnosti.
Cílem práce je zmapovat komunikační aktivity společnosti Berliner Stadtreinigung v letech 2010-2011, charakterizovat jejich typické znaky a vyhodnotit efektivitu kampaně. Pro srovnání s českým prostředím proběhne dotazníkové šetření, zkoumající vnímání komunikačních aktivit i image společností BSR a jejího českého protipólu, společnosti Pražské služby. Očekávaným výstupem práce bude souhrn strategie a taktik, jež vedly k pozitivnímu výsledku kampaně BSR a jejich případné doporučení Pražským službám.

ATTESLANDER, P. Methoden der empirischen Sozialforschung. Berlin : Walter de Gruyter, 2003.
DE PELSMACKER, P., GEUENS, M., VAN DEN BERGH, J. Marketingová komunikace. Praha : Grada, 2003.
JANICH, N. Werbesprache. Tübingen : Gunter Narr, 2005.
KOTLER, P., LEE, N. R. Social Marketing. Influencing Behaviors for Good. Los Angeles : Sage Publications, 2008.
LEONHARD, L. L. Effie 1999. Deutscher Fachverlag, 1999.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Communication campaign of Berlin‘s public cleansing company Berliner Stadtreinigung has changed the modern history of German marketing communication. Launched in 1999 it managed to change BSR’s brand perception and became a finalist of German Effie award. Since then the campaign continues, achieving high reach, both campaign and brand recognition and a positive perception of BSR.
The goal of the thesis is to present the communication activities of Berliner Stadtreinigung between years 2010 – 2011, characterize their typical features and evaluate their effectiveness. For a comparison with the Czech market a survey will be carried out, examining perception of communication activities and image of BSR and its Czech counterpart, company Pražské služby. The expected output is a summary of strategies and tactics which have led to the positive results of the BSR campaign as well as its eventual recommendation to Pražské služby.

ATTESLANDER, P. Methoden der empirischen Sozialforschung. Berlin : Walter de Gruyter, 2003.
DE PELSMACKER, P., GEUENS, M., VAN DEN BERGH, J. Marketingová komunikace. Praha : Grada, 2003.
JANICH, N. Werbesprache. Tübingen : Gunter Narr, 2005.
KOTLER, P., LEE, N. R. Social Marketing. Influencing Behaviors for Good. Los Angeles : Sage Publications, 2008.
LEONHARD, L. L. Effie 1999. Deutscher Fachverlag, 1999.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK